www.fechter-management.com
  

Nikola Fechter Vienna

 

Anwalt der Seele

zu "Anwalt der Seele"
by Elisabeth Fechter-Petter

 

Masters Of Dirt

zu "Masters Of Dirt" 
by Georg Fechter

 


14.10.2018 *** NINA PROLL  ***

Lieder eines armen Mädchens

Linz - Schauspielhaus

Beginn: 19:30 Uhr 
 


 

Infos & Tickets: oeticket (01/96096)

https://www.oeticket.com/tickets.html?affiliate=EOE&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1889237&includeOnlybookable=false&xtmc=nina_proll&xtnp=1&xtcr=1

 

 

 

  www.event-gala.at | www.nikofechter.com | www.mastersofdirt.com