www.fechter-management.com
  

Nikola Fechter Vienna

 

Anwalt der Seele

zu "Anwalt der Seele"
by Elisabeth Fechter-Petter

 

Masters Of Dirt

zu "Masters Of Dirt" 
by Georg Fechter

 


06.12.2018 *** PECORARO & PECORARO  ***

Stille Nacht? 
mit Band & Orchester


Wien - MQ, Halle E

Beginn: 20:00 Uhr 

 

 


Infos & Tickets: www.oeticket.com (01/96096)

http://www.oeticket.com/tickets.html?affiliate=EOE&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1651453&includeOnlybookable=false&xtmc=pecoraro&xtnp=1&xtcr=1

 

 

  www.event-gala.at | www.nikofechter.com | www.mastersofdirt.com